Un paviment totalment nou
amb més de 2.000 anys d 'història

Més de 2.000 anys d'història

"Paviment o recobriment de paret d’època romana format per una barreja impermeable de calç, sorra i fragments de terrissa, de vegades amb decoració de tessel·les". Aquesta és la definició d’opus signinum, una tècnica que els romans van heretar dels fenicis i que van fer servir per pavimentar carrers i vies de comunicació, edificis termals, canalitzacions hidràuliques, i sobretot per construir el paviment de les seves viles. Un material que en molts casos s’ha conservat fins els nostres dies, gràcies a la seva extrema resistència.

Aquest tipus de morter, per les seves característiques d’impermeabilització, va ser molt utilitzat principalment com a sistema de recobriment de sòls i també murs, tant de piscines, cisternes, canals, etc. A causa de la seva funcionalitat, va esdevenir una de les tècniques de pavimentació més comuna de l’antiguitat romana.

Però va ser sobretot a l’interior dels edificis on, a poc a poc, aquesta tècnica es va anar enriquint mitjançant la inclusió de petites tessel·les de colors que dibuixarien motius geomètrics de caràcter ornamental. D’aquesta manera, l’opus signinum amb decoració esdevindria una tècnica de pavimentació molt característica, molt propera a les veritables obres de mosaic, i que s’utilitzaria al costat d’altres tècniques més sumptuoses, com els opus sectile i tessellatum, per a enriquir les estances i edificis dels més nobles.