Notícies

04/02/2013

Conservació de les restes medievals de l'antic poble de Santa Creu de Rodes

El passat mes de gener hem estat treballant en col·laboració amb el Servei d'Arqueologia de la Generalitat-Girona i el Museu d'Història de Catalunya en el jaciment del poble medieval de Santa Creu de Rodes (El Port de la Selva, Alt Empordà).

Els treballs inclosos dins la campanya anual d'excavació arqueològica han consistit en la consolidació de diversos murs i estructures que es trobaven en perill de despreniment a causa de la seva pròpia naturalesa constructiva, ja que la gran majoria d'edificacions estan construides amb pedres lligades amb terra.

El criteri d'actuació s'ha basat en la conservació estricta dels elements originals, i poder assolir una millor comprensió visual donant continuïtat a les parts perdudes, emprant els mateixos materials i reproduint el mateix sistema constructiu. Aquí hem utilitzat la la mateixa pedra de la zona, lligada però amb morter de calç, per garantir-ne la seva perdurabilitat a l'exterior.