Projectes realizats

Vil.la romana dels Caputxins

La vil·la romana de Rocafonda, també coneguda com "Els Caputxins", és un jaciment arqueològic de la ciutat de Mataró que conserva la pars rustica d'una vil·la romana. Es troba situat al barri mataroní de Rocafonda i va ser descobert l'any 1968 arran de la urbanització dels entorns del Cementiri dels Caputxins, d'aquí el seu nom. Entre els anys 1970 i 1974 se n'efectuà l'excavació arqueològica per part de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró.
L'any 2002, l'Ajuntament de Mataró declarà el jaciment Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i l'any 2005, amb l'adequació dels accessos al Cementiri dels Caputxins, es va tornar a excavar i arranjar el jaciment, restaurant-ne els murs i les restes.

Les restes arqueològiques que actualment es poden observar al jaciment es corresponen amb les instal·lacions artesanals i industrials d'una vil·la romana que estigué en funcionament entre els segles I aC. i VI dC. Segurament l'establiment va iniciar la seva funció amb el desenvolupament de la vinicultura, una activitat habitual, ja en aquells moments, al Maresme.
L'estat de conservació del jaciment és dolenta. Ja en el moment del seu descobriment, el pla urbanístic que l'afectà en destruí, en gran part, tota la seva extensió, conservant-se'n únicament una part de les dependències secundàries i un forn de terrissaire.


La nostra intervenció 

Durant el mes de maig de 2014, per encàrrec del Museu de Mataró, vàrem realitzar els nous treballs d’adequació del jaciment de la Vil·la dels Caputxins. Els treballs varen consistir en la nova pavimentació dels diversos àmbits conservats de l’antiga vil·la, reproduint l’aspecte de terra trepitjada que deurien tenir els habitatges en el seu origen. Els nous paviments es varen realitzar mitjançant l’estesa d’un formigó de calç i àrids, de coloració semblant a la terra pròpia de la zona, amb uns gruixos adients per a la seva conservació a l’exterior.